Bao thư trắng 12*18 “ford 80” (có keo nước) “Nắp ngang” (Xấp 100 cái)

17.000