Bao thư trắng 12*22 “ford 80” không keo “Nắp ngang” (Xấp 100 cái)

18.000