Bao thư vàng (A4) 25*35 “ford 80” không keo “Nắp đứng” (Xấp 100 cái)

60.000