Bìa 2 còng nhẫn nhựa 2P5 “Thiên Long” – ORing 25 FO-ORB01

17.000