Bìa 2 còng nhẫn nhựa 2P5 (Xam, Xanh chuối, Hồng, Vàng)

17.000