Bút Chì Gỗ sọc đỏ den Deli No.10902 (Có gôm đen)

3.000