File lồng 2 còng simili 2P5 “DK” (Xanh Dương)

35.000