File lồng 4 còng simili 2P5 “DK” (Xanh Dương)

45.000