Kệ mica nhiều giấy 2 ngăn Enter 2mm C04-3 (Thân mica 100 x 210mm 1/3A4)

105.000