Kệ mica nhiều giấy 3 ngăn Enter 3mm C08-3 (Thân mica 150 x 210mm A5) (Sao chép)

200.000