Kệ mica nhiều giấy treo tường Enter C10A (Đựng vừa khổ giấy 15 x 21cm) A5 đứng hông 3mm, có hậu mica

58.000