Kệ mica nhiều giấy treo tường Enter C11A (Đựng vừa khổ giấy 21 x 15cm) A5 ngang hông 3mm, có hậu mica

58.000