Kệ mica nhiều giấy treo tường Enter C12A (Đựng vừa khổ giấy 21 x 30cm) A4 đứng hông 3mm, có hậu mica

76.000