Kệ mica nhiều giấy treo tường Enter C13A (Đựng vừa khổ giấy 21 x 30cm) A4 ngang hông 3mm, có hậu mica

76.000