Kệ mica nhiều giấy treo tường Enter C14A (Đựng vừa khổ giấy 30 x 21cm) A3 đứng hông 3mm, có hậu mica

159.000