Kệ mica nhiều giấy treo tường Enter C15A (Đựng vừa khổ giấy 30 x 21cm) A4 ngang hông 3mm, có hậu mica

159.000