Kệ ráp liên hoàn 3 ngăn 194 Xukiva – Xanh lá

39.000