Thước Thẳng Thiên Long FO-SR02 (20cm) “cứng”

4.000