Bìa còng “Thiên Long “50mm F4/FO-BC15 (1 mặt si)

42.000