Giấy ford dạ quang A4 (500 tờ/ 1 màu) Xanh Lá

160.000