Ly nhựa 411 (miệng ly 6cm) “140 ml”

160

Ly có đặc tính mềm, dẻo. Ly chịu được nhiệt độ cao (có thể đổ nước sôi để pha trà).
Ly pp có thể sử dụng màng ép miệng ly.