Ống Ly Nhựa 457 (24,5cm) (miệng ly 7cm)

85.000

Ly có đặc tính mềm, dẻo. Ly chịu được nhiệt độ cao (có thể đổ nước sôi để pha trà).
Ly pp có thể sử dụng màng ép miệng ly.