Bao thư trắng 12*18 “ford 80” (có keo nước) “Nắp ngang” (Xấp/100)

19.000