Bao thư trắng 12*22 “ford 100” không keo “Nắp ngang” (Xấp 100 cái)

25.000