Bao thư giấy thơm “10.8*23” LQ Paper 100gsm (TOPPOINT) (có keo nước) “Nắp ngang” HỒNG (Xấp 20 cái)

22.000