Bìa Kiếng A3 Đài Loan 1,5 (Bìa trắng trong)

100.000