Sổ da có kèm theo bút (Loại 1) có nút “C-25″”(15*21Cm)

40.000