Sổ Caro 30×40 dày(192T) “Tiến Phát hàng đẹp”

53.000