Bìa Kiếng A3 Đài Loan 2.0 (Bìa trắng trong)

120.000