Bìa phân trang giấy 12 màu, 12 số “Giấy cứng đẹp”

12.000