File lồng 4 còng simili 5P0 “DK” (Xanh Dương)

55.000