Giấy ford màu A5 70 (500 tờ) “148*210” Hồng

33.000