Giấy note 5 màu không hộp Xukiva “70mmx76mm” (3*3) “Không Keo” 177-1

25.000