Nhãn Tomy A4 No.137 (Hộp/100 Tờ) 50mm × 28mm

110.000