Bao thư vàng (A4) 22.9*32.4 “Kraft 125” (TOPPOINT) keo lột dán “Nắp đứng” (Xấp/10)

25.000