Bìa Nút F4 Myclear “VC”(Loại 1) Hàng dày (26*35) màu

3.200