Giấy in ảnh Decal “có lớp keo tự dính” A3 “135” (Xấp/50 tờ)

125.000