Giấy note Beautone vàng “38mmx51mm” (1.5*2) “UNC”

3.000