Bao thư trắng (A4) 25*35 “ford 100” không keo “Nắp đứng” (Xấp 100 cái)

65.000