Bao thư vàng (A5) 18*24 “ford 80” không keo “Nắp đứng” (Xấp/100)

35.000