Giấy than Gstar (Loại 1) Thái Lan (Hộp/100 Tờ)

60.000