Giấy Bìa Cứng Thái Lan A3 (29.7*42) (100 tờ) “Bìa đẹp” Xanh Dương

60.000